Finvalda

Verslo valdymo sistemų grupė

Private: Finvalda mikro Finvalda MINI Finvalda MIDI Finvalda MAXI Private: Alga Pay Premium
Visos naujienos 2018-05-17

Informacija bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR), kuris įsigalios 2018.05.25

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) palies visas įmones, turinčias duomenų, leidžiančių identifikuoti fizinį asmenį. Reglamentas taip pat aktualus visoms įmonėms, kurios turi klientų duomenų bazes, tvarko savo darbuotojų ar kitų organizacijų perduotus duomenis. Minėti kriterijai visoms įmonėms suteiks duomenų valdytojo/tvarkytojo statusą. Reglamentu įtvirtinamas visoje Europos Sąjungoje vienodas aukštas privatumo apsaugos standartas, kuris  galimai taps nuolatiniu ir vienu iš pagrindinių bet kokios veiklos planavimo ir įgyvendinimo elementų. Ne mažiau svarbius reikalavimus reglamentas kelia programinei įrangai ir įmonių naudojamiems IT sprendimams, jei įmonėje naudojamoje programinėje įrangoje (buhalterinė programa/VVS/darbo užmokesčio skaičiavimo programa) yra suvestas fizinio asmens telefonas, asmens kodas, adresas ir kita informacija. Taip pat Reglamentas reikalauja atitinkamo darbuotojų supratimo apie reglamentu reguliuojamus procesus.

Kiekviena įmonė turi pasirūpinti, kad dokumentai ir programinės įrangos sprendimai būtų tinkamai paruošti BDAR įsigaliojimui. Remiantis šiuo, UAB “Finansų valdymo sistemos” informuoja, kad:

  • Programoms: Finvalda WFX, Mikro, Mini, Midi, Maxi, Alga, Pay Premium – toliau tekste “programinė įranga” bus paruoštas  atnaujinimas (išleidus atnaujinimą bus paskelbtas atskiras informacinis pranešimas), kurį įdiegus, programinės įrangos vartotojui atsiras galimybė pačiam administruoti aktualių duomenų prieinamumą ir taip valdyti su šiuo susijusias rizikas. Norėdami susipažinti, kuriems programinėje įrangoje esantiems duomenims, kurioje programinėje įrangoje bus galimybė kontroliuoti duomenų prieinamumą, spauskite šią nuorodą.
  • Programinės įrangos vartotojams, turintiems galiojančias programinės įrangos pirkimo garantijas/aptarnavimo sutartis, atnaujinimai bus pateikti įprasta tvarka. Vartotojai, neturintys galiojančių programinės įrangos pirkimo garantijų/aptarnavimo sutarčių, bet pageidaujantys įsidiegti aukščiau minėtą su duomenų saugumu susijusį atnaujinimą, galės jį įsigyti už atskirą mokestį atsiųsdami savo užklausą el.paštu info@fvs.lt
  • Su programinės įrangos vartotojais, turinčiais galiojančias programinės įrangos garantijas/aptarnavimo sutartis bus inicijuojamas elektroninis duomenų apsaugos sutarties tarp duomenų tvarkytojo (šiuo atveju UAB “Finansų valdymo sistemos”) ir duomenų valdytojo (programinės įrangos vartotojo) pasirašymas. Elektroninis pasirašymas bus inicijuojamas atlikus programinės įrangos atnaujinimą. Elektroniniu būdu susitarimą pasirašyti galės įmonės (duomenų valdytojo) vadovas ar įgaliotas asmuo. Su visa elektroniniu pasirašymu susijusia informacija bus galima susipažinti tiesiogiai programinėje įrangoje.
  • Vartotojai, naudojantys programinę įrangą debesyje (CLOUD) bei turintys galiojančias programinės įrangos garantijas/aptarnavimo sutartis, kurie dėl savo įmonės vidinės tvarkos ar kitų aplinkybių pageidauja įprasta (ne elektronine) tvarka pasirašyti (taip pat, esant poreikiui, iki laisva valia sutartį pasirašant susiderinti aktualius punktus) duomenų apsaugos sutartį tarp duomenų tvarkytojo ir valdytojo, gali atsiųsti savo užklausą el.paštu info@fvs.lt
Visos naujienos